ALV 2022

We gaon wir un nei bestuur maoke!

Wilde gij in ut bestuur?!

  • We gaon wir wissele mee ut bestuur, en daor hebbe we gullie veur nodig! Dus, meld je aon, wor bestuur, kei mooi!
 

Bende gij dit wel echt?

Clubke